energogas tng usluge kontakti

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZIVOM, DO GASA IZ ENERGOGASA!!!

DOĐITE I PITAJTE NAS ZA SVE ŠTO VAS INTERESUJE U VEZI KORIŠĆENJA PROPAN-BUTANA U VAŠEM DOMAĆINSTVU, ILI U VAŠEM AUTU!!!

 TNG:  Tečni naftni gas (TNG, međunarodno prihvaćena oznaka LPG - Liquefied Petrol Gas), je smeša nezasićenih ugljovodonika, uglavnom propana i butana, bez ukusa je i mirisa i teži je od vazduha.  Zbog karakteristike da je isti bez mirisa, zbogi bezbjednosti, smješi propan-butana (TNG) za “omirišljavanje” se dodaje merkaptan. Koristi se u domaćinstvu, industriji, zanatsvu i maloj privredi kao zamena za struju i druge energente.  Zbog svojih izuzetnih svojstava, kao jedinstveni izvor toplotne energije, u svim razvijenim zemljama svijeta uveliko je zamijenio klasična goriva, sve više se koristi i kao pogonsko gorivo u  putničkim vozilima. Tečni naftni gas je ekološki čisto, pogodno gorivo, zato što uz veoma dobru toplotnu moć,   ima vrlo nizak stepen zagađenja okoline u odnosu na goriva slične toplotne moći (benzin, nafta, lož ulje itd). Tečni naftni gas se distribuira u čeličnim bocama, kontejnerima i kamionskim ili vagonskim cisternama.

 MERKAPTAN:  Merkaptani su organska jedinjenja koja pripadaju sulfidnoj grupu. Njihov miris se osjeti pri koncentracijama daleko nižim od zakonom propisane MDK (maksimalno dozvoljene koncentracije).  Zbog te svoje karakteristike, zbog bezbjednosti, dodaje se smješi propan-butana (TNG) za “omirišljavanje”,  jer je ista bez mirisa.

VRIJEME JE DA ŠTEDITE, TAKO ŠTO KORISTITE TNG U VAŠEM DOMAĆINSTVU I KAO POGONSKO GORIVO U VAŠEM AUTOMOBILU!!!
PROSJEČNA GODIŠNJA POTROŠNJA PROPAN-BUTAN GASA U PORODIČNOJ KUĆI U CRNOJ GORI!

 Za kontinentalni dio Crne Gore, stambene površine oko 120-150 m2 standardne izolacije, godišnja potrošnja propan-butan gasa iznosi  približno 1500 do 2000 kg/god. i to za pripremu hrane, za grijanje i sanitarnu toplu vodu.

 U primorskom dijelu Crne Gore godišnja potrošnja smješe gasova propan-butan  manja je nego u kopnenom dijelu približno 30-40%.

SIGURNO A JEFTINO-TNG KAO POGONSKO GORIVO U VAŠEM AUTOMOBILU
KORISTEĆI TNG ZA POGON VAŠEG AUTA, ČUVATE MOTOR I OKOLINU!!!
KVALITET TEČNOG NAFTNOG GASA, KOJI SE PRODAJE NA OBJEKTIMA ENERGOGASA-a , JE U SKLADU SA MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM STANDARDIMA!!!